Home / Công Nghệ Thông Tin / ‘Tín đồ’ điện thoại di động tăng lên 5 tỉ người

‘Tín đồ’ điện thoại di động tăng lên 5 tỉ người

  • 01/03/2017 09:39 GMT+7

TTO – Đến giữa năm nay, căn số người sử dụng điện thoại di động trên rành cầu sẽ tổ qua 5 tỉ người, trong suốt đấy của tăng cao nhất là ở ngọc trai Á.

Số người dùng điện thoại di động trên toàn cầu sẽ tăng trên 5 tỉ người vào giữa năm nay - Ảnh: plenglish.com
Số người sử dụng điện thoại di động trên rành cầu sẽ tăng trên 5 tỉ người ra giữa năm nay – Ảnh: plenglish.com

Theo nghiên cứu do Hiệp họp cạc nhà cung gấp dịch vụ căn số di động rành cầu (GSMA) lỡ ban bố, đến giữa năm 2017, sẽ có hơn 5 tỉ người trên thế giới sở hữu điện thoại di động. Đến năm 2020, con căn số nào ở của 5,7 tỉ người – mỏ ác 3/4 dân căn số rành cầu.

Việc gia tăng cốt tử nhờ vả việc ngày đơn có giàu người dân ngọc trai Á trang bị điện thoại di động, trong suốt đấy riêng Ấn Độ có thêm chừng 310 triệu mượn bao mới trong suốt ba năm đến.

“Điện thoại di động là đơn phông nền móng rành cầu và bây giờ còn hỗ trợ cho 2/3 dân căn số thế giới, cung gấp cạc kết đấu và cơ sở hạ tầng, tạo năng lượng cho phông nền kinh tế kỹ thuật căn số mới và giải quyết cạc thách thức kinh tế-xã họp”, tờ The Star ngày 1-3 dẫn lãi ông Mats Granryd – tổng giám đốc GSMA nói.

Theo nghiên cứu, tâm tính đến chót năm 2016, thế giới có 4,88 tỉ người sử dụng điện thoại di động cùng 7,9 tỉ thẻ SIM đặt kích hoạt.

55% kết đấu đặt thực hành chuẩn y căn số di động tổ am hiểu rộng (3G/4G) và tỉ ngọc trai nào sẽ tăng lên 75% trong suốt vòng ba năm đến.

GSMA cũng dự đoán công nghệ căn số di động 5G sẽ đặt đem ra thương nghiệp hóa trong suốt năm 2019 và 1/3 dân căn số rành cầu sẽ sử dụng 5G ra năm 2025.

TƯỜNG VY

Comments

comments

About dannytran

Check Also

​Gắn thiết bị theo dõi các nguồn phóng xạ di động

06/10/2016 16:24 GMT+7 TTO – Ngày 30-10 là thì thời hạn cuối đặt ắt danh …