Những trường tuyển sinh ngành giáo dục tiểu học

Ngành giáo dục tiểu học đang được nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo và tuyển sinh với số lượng chỉ tiêu lớn qua mỗi năm.

Giáo dục tiểu học là ngành học đào tạo về giáo dục cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 5. Sinh viên theo học ngành giáo dục tiểu học được trau dồi kiến thức cơ bản về các môn học như Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh… cùng với một số kỹ năng quan trọng khác.

Dưới đây là một số trường đại học đào ngành giáo dục tiểu học có chất lượng tốt và được nhiều thí sinh đặt bút đăng ký.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội có mức điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT của ngành giáo dục tiểu học là 26,62 điểm, với 3 tổ hợp môn xét tuyển D01; D02; D03.

Ngành giáo dục tiểu học xét tuyển theo 4 phương thức: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng; Kết hợp sử dụng kết quả học bạ hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức kết hợp với kết quả học THPT.

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Giáo dục (Đại học quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 90 chỉ tiêu đối với ngành giáo dục tiểu học. Trong đó, ngưỡng điểm chuẩn ngành này là 27,47 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT; 100 điểm theo phương thức xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; 907 theo phương thức xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế)

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) lấy ngưỡng điểm chuẩn xét tuyển đối với ngành học này theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT là 25,3 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển C00; D01; D08; D10. Riêng đối với phương thức xét học bạ, mức điểm chuẩn là 27,25 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển tương tự.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

Năm nay, trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tuyển sinh ngành giáo dục tiểu học theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét kết quả thi THPT, xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và xét điểm đánh giá năng lực khối Sư phạm.

Mức điểm chuẩn ngành này là 25,02 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00; C00; D01; B00. Bên cạnh đó, điểm chuẩn xét theo học bạ THPT là 27 điểm, với 4 tổ hợp môn tương tự và phải có điều kiện học lực lớp 12 giỏi.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Ngành giáo dục tiểu học của Đại học Sư phạm TP.HCM lấy mức điểm chuẩn là 24,9 điểm (xét theo kết quả thi THPT), với 3 tổ hợp môn xét tuyển A00; A01; D01. Ngoài ra, mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT là 28,65 điểm, gồm 3 tổ hợp môn xét tuyển A00; A01; D01.

Năm 2023, ngành giáo dục tiểu học của Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển tổng chỉ tiêu 320.

Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn đã và đang hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM cũng như trên cả nước. Năm 2023, ngành giáo dục tiểu học của trường lấy mức điểm chuẩn là 24,11 điểm, chỉ có một tổ hợp môn xét tuyển duy nhất là D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh).

Ngoài những trường trên, còn nhiều trường đại học khác cũng tuyển sinh ngành giáo dục tiểu học như: Đại học Hồng Đức, Sư phạm Hà Nội 2, Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ.

TUYẾT ANH(Tổng hợp)
https://vtc.vn/nhung-truong-tuyen-sinh-nganh-giao-duc-tieu-hoc-ar822004.html

scroll to top